Historisk evolusjon

Utviklingssenter 2017

I 2017 ble utviklingssenteret satt opp for å forbedre fronten av markedet og produktene.

2014 Nytt fabrikkbygg

Ny begynnelse

I 2014 startet fase II-verkstedet med et byggeareal på 24000m² byggingen offisielt.

2012 Ny teknologi

Nye prosjekter

I 2012 ble RPVD-teknologi for grønt belegg vellykket utviklet, og friskluftsrenseprosjektet ble videreutviklet.

2009 ERP-system

I 2009 ble ERP-systemet fullt lansert.

2008 New Era of Enterprises

I 2008 ble Weilin industripark satt i drift, noe som åpnet opp for en ny æra for selskapet.

2006 Store laboratorier

I 2006 ble det etablert et stort aerodynamisk laboratorium.

2004 Prosjektintroduksjon

I 2004 ble prosjektet for sentral luftkondisjonering introdusert.

2002 Firmaetablering